Gelir Vergisi Dilimleri
2020 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri
Vergi Dilimleri

Gelir Vergisi Dilimleri çalışanların çalıştıkları yıl içinde elde ettikleri gelirlerin toplamlarının, gelir vergisine tabii esas ücretlerinin gelir vergisi oranını belirlemeye yarayan tarifedir.

Gelir vergisi dilimlerine ilişkin tüm detayları ve soru işareti yaratan mevzulara ilişkin cevapları bu yazıda bulacaksınız. Vergi dilimi nedir?
2020 senesinde vergi dilimi tarifesi ne kadardır?
Gelir vergisi dilimi iyi mi hesaplanır?
Vergi dilimi sıfırlanır mı?
İş değişikliklerinde kümülatif vergi matrahı değişmiş olur mi?

Bu sorular benzer biçimde tüm sigortalı çalışanlamış olurı yakından ilgilendiren vergi dilimleri ve vergi tarifesi hakkında birçok sorunun cevabını bu yazı ile öğrenebilirsiniz. Gelir Vergisi dilimleri – çalışanların yıl içerisinde elde ettikleri toplam gelir vergisine doğal olarak esas ücretlerin gelir vergisi oranını belirleyen tarifelerdir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin tüm detayları ve soru işareti yaratan konulara ait cevapları bu yazıda bulacaksınız. Vergi dilimi nedir? 2019 yılında vergi dilimi tarifesi ne kadardır? Gelir vergisi dilimi iyi mi hesaplanır? Vergi dilimi sıfırlanır mı? İş değişikliklerinde kümülatif vergi matrahı değişmiş olur mi? Bu sorular gibi tüm sigortalı çalışanlamış olurı yakından ilgilendiren vergi dilimleri ve vergi tarifesi ile alakalı birçok probleminin cevabını bu yazı ile öğrenebilirsiniz

2020 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Ne Kadardır?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin tarife 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden güncellenmiştir. 2020 yılında uygulanacak yeni gelir vergisi dilimleri tarifesi aşağıdaki gibidir;

2019 Vergi Dilimleri

2019 Vergi Dilimleri

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimi, çalışanlamış olur tarafınca elde edinilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edinilen gelir toplamının yüzde kaç üzerinden vergiye doğal olarak tutulacağını gösteren artan oranlı vergi tarifeleridir.

 

Gelir Vergisi Matrahı Nedir?

Gelir Vergisi Matrahı, Çalışanların brüt maaşından SGK işçi hisseı ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi sonucunda kalan bakiye meblağ gelir vergisi matrahına esas olan meblağ olarak adlandırılır. Bu tutar gelir vergisi matrahıdır.

 

Vergi Dilimi Tutarları Brüt Mü Net Mi Hesaplanır?

Vergi dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrahıdır. Ücrete doğal olarak çalışanların aylık tutarda elde ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanan SGK işçi payı (0,14); ve işsizlik sigortası işçi hisseı (0,01) çıkarılması ondan sonra ortaya çıkan vergi matrahının aylar itibariyle artışını gösteren ve gelir vergisi matrahına esas gelirler toplamını ifade tutar ise kümülatif vergi matrahıdır. Kümülatif vergi matrahları da gelir vergisi tarifelerini ve bu tarifelere ilişik vergi dilimlerini gösterir. Dolayısıyla vergi dilimine ilişik tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret üzerinden bulunur.

Kümülatif Vergi Matrahı Nedir?

Kümülatif vergi matrahı sigortalı olarak çalışmakta olan sigortalıların bir takvim yılı içerisinde gelir vergisi mevzu olan ödemelerinin oluşturduğu toplam meblağ bazındaki gelir vergisi matrahlarıdır.

Gelir Vergisi Dilimleri Ne zaman Sıfırlanır?

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişilerin yıl içerisinde yaptığı iş değişimleri neticesinde eski çalıştıkları son aydaki kümülatif vergi matrahlarının yeni çalışmaya başladıkları yerde dikkate alınıp alınmayacağı farklı yorumlamalara yol açan bir mevzudur. Mevzu kişinin iş değişikliği yaptığı yerin aynı işverene bağlı olup olmadığına bakılırsa değişmektedir.

Yeni işyerinden vergi matrahı sıfırdan başlar.

Yıl içinde iş değiştiren sigortalı personelin yeni bir iş yerinde sigortalı olarak işe başlaması halinde çalışmakta olduğu eski işyerindeki kümülatif vergi matrahı yeni işyerinde dikkate alınmaz. Yeni işyerinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan başlar.

Aynı işverene ait farklı bir şubede çalışmaya süregelen personelin vergi matrahı sıfırdan başlamaz.

Sigortalı olarak çalışmakta olan bireyin aynı işverenin farklı bir şubesinde işe başlaması halinde kümülatif vergi matrahı sıfırdan hesaplanmaz. Eski şubesindeki vergi matrahı yeni şubesinde de hesaplanmaya dahil edilir.

Askerlik yada emeklilik nedeniyle işe giriş çıkışlarda vergi matrahı sıfırlanmaz.

Çalışmakta oldukları işyerinden askerlik yada emeklilik sebebiyle işten ayrılan hemen sonra tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlayan personellerin vergi matrahları sıfırdan başlatılmayacak olup mevcut gelir vergisi matrahları üzerinden devam edecektir.

Gelir Vergisi Dilimleri Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi oranları; % 15, % 20, % 27, % 35 şeklinde olup oran bazında değişmeyen fakat bu oranlara tekabül eden gelir miktarı tarifeleri ise her sene başında Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenmektedir.

Belirlenen gelir miktarına tekabül edecek şekilde kişilerce ödenecek gelir vergisi belirlenir. Gelir vergisi dilimlerine ilişkin hesaplama yöntemi ve hesaplanmaya ilişkin örnekler aşağıdaki şekildedir;

Brüt Maaş (A) A
SGK İşçi Payı (B) B = A X 0,14
İşsizlik Sigortası İşçi Payı (C) C = A X 0,01
Vergi Matrahı (D) D = A – (B+C)
Aylık Gelir Vergisi (E) E =  D X 0,15 (*)
Damga Vergisi (F) F = A X 0,00759
Kümülatif Vergi Matrahı (G) G = [ A – (B+C) ] + Önceki Aylar Vergi Matrahları
Net (H) H = A – (B+C+E+F)
Asgari Geçim İndirimi (I) I
Toplam Ele Geçen (J) J = H + I

(*) Aylık gelir vergisi hesaplanırken ilgili tutarın çarpım dilimi kümülatif vergi matrahı tutarına göre belirlenir. Gelir vergisi hesaplamasında çarpım tutarı % 15 ile başlar, kümülatif vergi matrahına göre % 20, %27 ve %35 olarak devam eder.

Örnek -1; Brüt 3.500,00-TL ücret ile çalışan bekâr Ahmet Beyin, toplam ele geçen ücreti aşağıdaki şekildedir;

Aylar Brüt Maaş SGK İşçi Payı İşsizlik
Sigortası İşçi Payı
Vergi Matrahı Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen
Ocak 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 446,25 26,57 2.975,00 2.502,19 191,88 2.694,06
Şubat 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 446,25 26,57 5.950,00 2.502,19 191,88 2.694,06
Mart 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 446,25 26,57 8.925,00 2.502,19 191,88 2.694,06
Nisan 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 446,25 26,57 11.900,00 2.502,19 191,88 2.694,06
Mayıs 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 446,25 26,57 14.875,00 2.502,19 191,88 2.694,06
Haziran 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 446,25 26,57 17.850,00 2.502,19 191,88 2.694,06
Temmuz 3.500,00 490,00 35,00 2.975,00 587,50 26,57 20.825,00 2.360,94 191,88 2.552,82

Not-1; 2019 yılı itibariyle bekâr bir çalışan için belirlenen asgari geçim indirimi 191,88-TL’dir.

Ahmet Beyin temmuz ayı itibariyle başka bir ücrete tabi gelirinin olmadığı varsayımıyla kümülatif vergi matrahı belirlenen ilk dilim olan 18.000,00-TL’nin üzerine çıkarak vergi matrahının belirlenmesinde esas alınacak vergi %20’ye yükselecektir.

Gelir vergisi diliminin değiştiği aylarda eski dilim oranı da dikkate alınır.

Ahmet beyin gelir vergisi diliminin değişeceği Temmuz ayında Ahmet beyin geçmiş aydaki kümülatif vergi matrahı 17.850,00-TL, temmuz ayında ise 20.825,00-TL’dir. Dolayısıyla hesaplama yapılırken;

İlk dilim tutarı olan 18.000,00-TL’den 17.850,00’ye tekabül eden kısım dikkate alınacak 18.000,00-TL’nin üzerindeki temmuz ayı kümülatif vergi matrahı ise %20 ile hesaplanacaktır. ( – %20)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı 18.000,00 – 17.850,00 = 150,00   x 150,00 22,5
Cari ayın kümülatif vergi matrahı 20.825,00 – 18.000,00 = 2.825,00  %20 x 2.825,00 565,00
Temmuz Ayı Toplam Gelir Vergisi 587,50

Örnek -2; Brüt 4.500,00-TL ücret ile çalışan evli ve eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan Mehmet Beyin, toplam ele geçen ücreti aşağıdaki şekildedir;

Aylar Brüt Maaş SGK İşçi Payı İşsizlik
Sigortası İşçi Payı
Vergi Matrahı Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen
Ocak 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 573,75 34,16 3.825,00 3.217,10 287,82 3.504,92
Şubat 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 573,75 34,16 7.650,00 3.217,10 287,82 3.504,92
Mart 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 573,75 34,16 11.475,00 3.217,10 287,82 3.504,92
Nisan 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 573,75 34,16 15.300,00 3.217,10 287,82 3.504,92
Mayıs 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 630,00 34,16 19.125,00 3.160,85 287,82 3.448,67
Haziran 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 765,00 34,16 22.950,00 3.025,85 287,82 3.313,67
Temmuz 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 765,00 34,16 26.775,00 3.025,85 287,82 3.313,67
Ağustos 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 765,00 34,16 30.600,00 3.025,85 287,82 3.313,67
Eylül 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 765,00 34,16 34.425,00 3.025,85 287,82 3.313,67
Ekim 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 765,00 34,16 38.250,00 3.025,85 287,82 3.313,67
Kasım 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 910,25 34,16 42.075,00 2.880,60 287,82 3.168,42
Aralık 4.500,00 630,00 45,00 3.825,00 1.032,75 34,16 45.900,00 2.758,10 287,82 3.045,92
Toplam 54.000,00 7.560,00 540,00 45.900,00 8.693,00 409,86 45.900,00 36.797,14 3.453,84 40.250,98

Not-2; 2019 yılı itibariyle evli ve eşi çalışmayan bir çalışan için belirlenen asgari geçim indirimi 287,82-TL’dir.

Mehmet Beyin ilk olarak Mayıs ayında gelir vergisi tarifesi değişecektir; ( – %20)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı 18.000,00 – 15.300,00 = 2.700,00   x 2.700,00 405,00
Cari ayın kümülatif vergi matrahı 19.125,00 – 18.000,00 = 1.125,00  %20 x 1.125,00 225,00
Mayıs Ayı Toplam Gelir Vergisi 630,00

Gelir vergisi dilimleri tarifesi kümülatif vergi matrahının bir sonraki artış dilimi olan 40.000,00-TL’ye kadar %20 ile çarpılmaya devam edecek, değişeceği ay olan kasım ayında ise; (%20 – %27)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı 40.000,00 – 38.250,00 = 1.750,00  %20 x 1.750,00 350,00
Cari ayın kümülatif vergi matrahı 42.075,00 – 40.000,00 = 2.075,00  %27 x 2.075,00 560,25
Kasım Ayı Toplam Gelir Vergisi 910,25

Şeklinde olup Mehmet Bey 2019 yılı itibariyle zam, prim veya ücret olarak adlandırılan başka bir menfaat elde etmeyeceği varsayımıyla ödeyeceği gelir vergisi toplamı 8.693,00-TL’dir.

Örnek-3; Brüt 15.000,00-TL ücret ile çalışan evli, eşi çalışan ve 2 çocuğu olan Mehtap Hanımın, toplam ele geçen ücreti aşağıdaki şekildedir;

Aylar Brüt Maaş SGK İşçi Payı İşsizlik
Sigortası İşçi Payı
Vergi Matrahı Aylık Gelir Vergisi Damga Vergisi Kümülatif Vergi Matrahı Net Asgari Geçim İndirimi Toplam Ele Geçen
Ocak 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 1.912,50 113,85 12.750,00 10.723,65 249,44 10.973,09
Şubat 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 2.287,50 113,85 25.500,00 10.348,65 249,44 10.598,09
Mart 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 2.550,00 113,85 38.250,00 10.086,15 249,44 10.335,59
Nisan 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.320,00 113,85 51.000,00 9.316,15 249,44 9.565,59
Mayıs 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.442,50 113,85 63.750,00 9.193,65 249,44 9.443,09
Haziran 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.442,50 113,85 76.500,00 9.193,65 249,44 9.443,09
Temmuz 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.442,50 113,85 89.250,00 9.193,65 249,44 9.443,09
Ağustos 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.442,50 113,85 102.000,00 9.193,65 249,44 9.443,09
Eylül 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.442,50 113,85 114.750,00 9.193,65 249,44 9.443,09
Ekim 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.442,50 113,85 127.500,00 9.193,65 249,44 9.443,09
Kasım 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.442,50 113,85 140.250,00 9.193,65 249,44 9.443,09
Aralık 15.000,00 2.100,00 150,00 12.750,00 3.842,50 113,85 153.000,00 8.793,65 249,44 9.043,09
Toplam 180.000,00 25.200,00 1.800,00 153.000,00 38.010,00 1.366,20 153.000,00 113.623,80 2.993,28 116.617,08

Not-3; 2019 yılı itibariyle evli ve eşi çalışan bir çalışan için belirlenen asgari geçim indirimi 249,44-TL’dir.

Mehtap Hanımın ilk olarak Şubat ayında gelir vergisi tarifesi değişecektir; ( – %20)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı 18.000,00 – 12.750,00 = 5.250,00   x 5.250,00 787,50
Cari ayın kümülatif vergi matrahı 25.500,00 – 18.000,00 = 7.500,00  %20 x 7.500,00 1.500,00
Şubat Ayı Toplam Gelir Vergisi 2.287,50

Gelir vergisi dilimleri tarifesi kümülatif vergi matrahının bir sonraki artış dilimi olan 40.000,00-TL’ye kadar %20 ile çarpılmaya devam edecek, değişeceği ay olan nisan ayında ise; (%20 – %27)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı 40.000,00 – 38.250,00 = 1.750,00  %20 x 1.750,00 350,00
Cari ayın kümülatif vergi matrahı 51.000,00 – 40.000,00 = 11.000,00  %27 x 11.000,00 2.970,00
Nisan Ayı Toplam Gelir Vergisi 3.320,00

Gelir vergisi tarifesi kümülatif vergi matrahının bir sonraki artış dilimi olan 148.000,00-TL’ye kadar %27 ile çarpılmaya devam edecek, değişeceği ay olan aralık ayında ise; (%27 – %35)

Bir önceki ayın kümülatif vergi matrahı 148.000,00 – 140.250,00 = 7.750,00  %27 x 7.750,00 2.092,50
Cari ayın kümülatif vergi matrahı 153.000,00 – 148.000,00 = 5.000,00  %35 x 5.000,00 1.750,00
Aralık Ayı Toplam Gelir Vergisi 3.842,50

Şeklinde olup Mehtap Hanımın 2019 yılı itibariyle zam, prim veya ücret olarak adlandırılan başka bir menfaat elde etmeyeceği varsayımıyla ödeyeceği gelir vergisi toplamı 38.010,00-TL’dir.