Ba/Bs Nedir? BaBs Mutabakat Nasıl Yapılır?

Ba/Bs Mutabakat

BaBS Mutabakat, Maliye bakanlığına her ayin 5’ine kadar bildirilmesi gereken formdur. Mal alış, mal alış iadesi, mal satış, mal satış iadesi, demirbaşlar, giderler vb. (kısaca faturalandırılmış belgeler) hesaplarında K.D.V hariç tutarda 5.000 tl’yi geçen faturaların toplam tutarlarını ve fatura adetlerinin bildirilmesi gerekmektedir.

Ba: Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim.

Bs: Mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim.

Kolay Mutabakat

Ba ve bs formları uygulamasındaki değişiklikler?

2009-Aralık Dönemine kadar 8.000 TL olarak uygulanan had, 2010-Ocak ayından itibaren 5.000 TL olarak uygulanacaktır.
Form Ba’ya; bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet alışları mal ve hizmet alımı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.
Form Bs’ye; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal veya hizmet satışları mal ve hizmet satışı yapılan firma bazında ayrı ayrı yazılacaktır.

Had’lerin uygulanmasında;

1. Özel matrah şekline tabi mal ve hizmet alış veya satışındaki Katma değer Vergisi Matraha eklenecektir.
2. ÖTV’ne tabi işlemlerde ise ÖTV dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Mevzuat kapsamı

Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler:

Bilindiği üzere, belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirme yükümlülüğü, bilanço esasına göre defter tutan mükellefleri kapsamaktadır.

a) Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

b) Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren BaBs mutabakat bildirim formu vermeyeceklerdir.

c) Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de BaBs mutabakat bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

d) Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların BaBs mutabakat bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

e) Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

f) Diğer taraftan, 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile noterlere yönelik olarak getirilmiş bulunan bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır.

Online Mutabakat Avantajları

Zamandan Tasarruf, sadece bir kaç saniye içerisinde mutabakat dosyanız ONLINE olarak hazırlanır.

Kolay Kullanım, müşterileriniz sistemi ilk defa kullanacak ise kendilerine uygulama tanıtım maili gider.

Kolay Aktarım, Kullandığınız Erp / Muhasebe sistemi ile henüz entegrasyon yapılmamış ise excelden kolayca verilerinizi transfer edebilirsiniz.

Kolay Erişim, Mutabakatlarla ilgili raporlara sadece saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz.

Müşteri Tahsilatları, dilerseniz CMS ekranından müşterileri tahsilatlarını online olarak yapabilirsiniz.

Online Mutabakat