İş Süreçleri Yönetimi

Most Vision

Etkin, verimli ve çevik süreçlerle organizasyonlar, maliyetlerde düşüş ve gelirlerde yükseliş gibi finansal kazanımlara sahip olmasının yanı sıra, çalışanların kendilerini daha iyi ifade edebildikleri ve mutlu çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlamış olurlar.

MostVision, tüm bu iş süreçlerini uçtan uca kapsayacak şekilde tasarlanmış bir bilgi sistemidir.

Organizasyon içerisindeki tüm departmanları, müşterileri, tedarikçileri ve iş ortakları, aynı havuz içerisindeki iş akışlarını kullanarak, tamamen konsolide bir yapı içerisinde çalışmasına imkan tanır. Organizasyonların performanslarını arttırmak için iş süreçlerini iyileştirme çalışmalarını, birebir olarak MostVision Portal üzerine aktarmaları ve hali hazırda işleyen fiziki durumdaki iş akışlarının Yönetim Sistemi haline dönüştürülmesini sağlar.