Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket nedir? Girişimcilerin merak ettiği konulardan biri bu. Eğer bir şirket kurmayı planlıyorsanız, yanıtını bulmak istediğiniz soruların başlangıcında hiç süphesiz ki;
“Anonim şirket mi limited şirket mi?” sorusu gelecektir.
Şirketinizin türüne karar vermeden önce de bu iki şirket türü hakkında tüm bilgilere haiz olmanızda fayda vardır.

ilk olarak Limited Şirket Nedir sorusunun yanıtı verelim.
Gerçek ve/veya tüzel kişiler, bir yada birden çok tüzel veya gerçek kişi tarafınca kurulabilen şirketlere Limited şirket denilmektedir. 2018 yılı 10 Mart tarihli Resmi gazetede yayınlanan 7099 sayılı Kanun ile birlikte Limited şirketlerin kuruluşu tek bir yerde toplanmış ve tek bir yerde de toplandığı için kuruluş süreci çok kolaylaşmıştır.

Yapılan değişiklik ile birlikte limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırıldı. Şirket adına imzaya yetkili kimselerin imza beyanının, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilmesi uygulaması getirilmiştir.

Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından doğar. Kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik fakatç ve mevzu için kurulabilen limited şirketler, yalnızca sigortacılık ve bankacılık alanlarında faaliyet gösteremezler.

Limited Şirket Ortak Sayısı

Limited Şirketlerde Ortaklık Yapısı

Limited şirketlerde 50’den fazla ortak sayısı olamayacağı gibi, tek ortaklı şirket de kurulabilir. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Aynı zamanda şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.

Sermaye Yapısı Limited Şirketlerde

Nasıl Olmalıdır?

Limited şirket nedir sorusuna cevap bulduktan sonra detaylara geçebiliriz. Limited şirkette, esas ana para paylarını içeren bir hisse defteri tutulur. Ortakların adları ve adresleri şeklinde bilgilerin yanı sıra, her ortağın haiz olduğu esas ana para oranının sayısı, esas ana para paylarının devirleri ve geçişleri, itibari değerleri, grupları, esas ana para payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır. Bununla birlikte ortaklar pay defterini inceleyebilir.

Şirket kuruluşunuzu tamamladıktan sonra ihtiyaç duyduğunuz, kurumsal kimlik çalışmasıweb sitesi tasarımıSeo DanışmanlığıSosyal Medya danışmanlığı gibi konularda Most Dijital Creative Ajansımıza,
Bunun dışında ki tüm yazılım konularında ise bize (Most idea‘ya) her zaman ulaşabilirsiniz.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *