ERP Projesinin Başlangıcında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başarılı bir Erp projesinin tamamlanabilmesi için proje başlangıcında;

1-ERP Projesine yatırım yapmak için, öncelikle şirketlerin başındaki tüm yöneticilerin kurumsallaşma vizyonuna sahip olmaları gerekmektedir. İlk yapılacak çalışma şirket içi toplantılarla bu vizyonun oluşmasını sağlamaktır.

2-Kurumsallaşma sürecine henüz başlamamış olan firmalar, ERP sistemlerinin sihirli değnek gibi tek başına kurumsallaşmayı gerçekleştirebileceği yanılgısına düşerler, bu yaklaşım firmanın proje sonuçlandırma başarısını düşürmektedir. Öncelikli olarak firmalar Kurumsal Kaynak Planlaması Projesine başlamadan iş akış ve yönetim süreçlerini gözden geçirerek kurumsallaşma çalışmalarını belli bir seviyeye getirmelidirler.

3-Firmalar çoğunlukla iş süreçlerinin artık içinden çıkılmaz hale geldiğinde, çalışmalar sürdürülemez noktaya ulaştığında ve bazı raporların hazırlanmasının uzun süreler alması durumunda yeni bir yapılanma arayışa giriyorlar. Bu noktada öncelikli olarak süreç iyileştirmesi yapılmalı sonra bir ERP projesine başlanılmalıdır. Kurumsal Kaynak Planlaması Projesi işletmenin birimlerinden akan sistem verilerini tek noktada toplar ve bunları hızlı bir şekilde işler. Geriye ve ileri dönük saptamlar yapma imkanı doğurur. Kağıt üzerinde çalışmayan sistemleri teknolojik olarakta çalıştırmak mümkün değildir. İş akışları planlanmamış belirli bir sistem üzerinden çalışmayan işletme KKP projesinde başarıya ulaşamaz. Projenin yazılım ayağı sadece işin hamballık yükünü ortadan kaldırmaktadır, işin kötü tarafı iyi projelendirilmemiş yazılım işletmeye daha fazla hamballıkta yaptırabilir. Unutulmaması gereken hangi büyük görünen yazılım olursa olsun onu çalıştıracak ve sürdürecek olan işletmenin kendi şirket kültürü ve insan kaynağıdır.

4-İş süreçlerini gözden geçirmek ciddi bir iştir. Yaptığımız işleri veya iş yapış tarzlarımızı farklılaştırmak zahmetli süreçtir. İlk önce eski işleyişin fotoğrafı çekilmeli ve bu resim üzerinden imkanlar ölçüsünde müzakereler sonucu ideal olan işleyişe yaklaşılmaya çalışılmalıdır. İşletmenin iş yapış biçimleri değerlendirilirken tepeden inme, masa başı yaklaşımla değil; o işi uzun süredir yapan çalışanların fikirleri alınarak iyileştirme yapılmalıdır.

5-ERP projelerindeki en önemli etken şirket içi organizasyondur. Şirket, organizasyon bütünlüğü içinde çalışamıyorsa projenin sağlıklı işlemesi de düşünülemez. Yetki paylaşımları ve sorumluluklar iş akışını bozmayacak şekilde dağıtılmış olmalıdır.

6-Tüm kurumsal çalışmalarda olduğu gibi Kurumsal Kaynak Planlaması proje çözümleri de kurumun bütününe yayılması gereken süreçlerdir ve iş yapma sistemini etkileyen uygulamalardır. Bu nedenle stratejik somut bir çalışma zeminine oturtulmuş, tüm kurumun sahiplendiği ve ölçülebilir gerçekler ışığında yürütülen ERP projelerinin çok daha hızlı, güvenli ve başarılı biçimde hayata geçirilmeleri mümkündür.

7-KKP Projesinde başarının sırrı tüm kaynakların dikkatli kullanılmasına; kalite, maliyet ve zamanın doğru yönetilmesine bağlıdır.

8-ERP projelerinde sorunlar yaşanmasının nedenlerinden biri de projenin planlanmasından hayata geçirilmesine dek süren zaman diliminin sistematik biçimde kurgulanmaması ve gerçekleştirilmemesidir. Çalışmaya başlamadan önce hazırlanacak iş planı tüm süreçlerin yaklaşık bitiş süreleri belirlenmelidir.